Pravila uporabe podatkov

Avtorska zaščita objavljenih vsebin

To spletno stran, ki vključuje vstopno stran s pripadajočo domeno in vse druge pripadajoče spletne strani ter domene (v nadaljevanju samo ‘spletna stran’), upravlja podjetje Žejn d.o.o.

Spletna stran skupaj z vsemi svojimi deli, kot so podatki, besedila in fotografije, je avtorsko zaščitena. Objavljene slike in dokumenti, ki predstavljajo avtorsko delo tretjih oseb, so objavljeni z njihovim dovoljenjem.

Podjetje Žejn dovoljuje pregledovanje, kopiranje, tiskanje in prenos gradiva s spletne strani izključno v informativne namene, pod pogojem, da se v kopijah ohrani obvestilo o avtorski pravici iz naslova lastništva. Prepovedani so kakršna koli raba, reprodukcija, sprememba in javno prikazovanje gradiva s te spletne strani brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Žejn.

Pravni pouk za uporabo spletne strani

Uporabnik spletne strani (v nadaljevanju: uporabnik) www.zejn.si se šteje za seznanjenega s pogoji uporabe v trenutku, ko začne aktivno dostopati do podatkov na spletni strani.

Vsebine na spletni strani so avtorsko zaščitene.

Za vsako uporabo podatkov izven njihovega osnovnega namena, je potrebno pridobiti predhodno dovoljenje nosilca lastninske ali avtorske pravice. Namen izhaja iz splošno uveljavljenih načel, pravil in običajev uporabe svetovnega spleta ter informacijske tehnologije.

Uporabnik soglaša z uporabo osebnih podatkov za namene oglaševanja ali raziskav v trenutku, ko svoje podatke posreduje. Za odjavo od vsebin ali za prekinitev uporabe osebnih podatkov mora uporabnik s pisnim sporočilom od skrbnika zahtevati prekinitev aktivnosti (opt-out).

Za vse podatke posredovane po elektronski poti skrbnik zagotavlja spoštovanje zasebnosti in informacijske varnosti v obsegu ter na način kot je običajno za primerljive dejavnosti.
Skrbnik prevzame odgovornost za posredovane podatke zgolj takrat, ko so posredovani na ustrezen način.

Hramba podatkov se izvaja v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.

PartIT, poslovna informatika, d.o.o.

Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana

Pravila uporabe podatkov.

Gradivo, objavljeno na spletni strani www.partit.si, je avtorsko zaščiteno. Nepooblaščena uporaba informacij ni dovoljena. Kopiranje in razmnoževanje sta dovoljena le s posnim dovoljenjem avtorja.

© Copyright 2024 • partit.si • O avtorjih